TEME XIII A f.r.

1. TABLOURI ELECTRICE DE DISTRIBUŢIE – prof. Cosma E.

2. APARATE PENTRU INSTALAŢII ELECTRICE INTERIOARE – prof. Cosma E.

3. TRANSFORMATORUL ELECTRIC MONOFAZAT – prof. Cosma E.

4. SCHEME DE ALIMENTARE ŞI COMANDĂ PENTRU MOTOARELE SINCRONE – prof. Neacşu A.

5. SCHEME DE ALIMENTARE ŞI COMANDĂ PENTRU MOTOARELE ASINCRONE – prof. Neacşu A.

6.SCHEME DE ALIMENTARE ŞI COMANDĂ PENTRU MOTOARELE DE CURENT CONTINUU – prof. Neacşu A.

7. APARATE DE PROTECŢIE PENTRU JOASĂ TENSIUNE – prof. Cosma E.

8. TEHNOLOGIA DE EXECUTIE A INSTALAŢIILOR ELECTRICE INTERIOARE DE JOASĂ TENSIUNE DE LUMINĂ ŞI FORŢĂ – prof. Neacşu A.

9. MOTOARE ELECTRICE DE CURENT CONTINUU – prof. Neacşu A.

10. MAŞINI ELECTRICE DE CURENT CONTINUU – prof. Cosma E.

11. INSTALAŢII ELECTRICE DE CURENŢI SLABI – prof. Cosma E.

12. EXPLOATAREA, ÎNTREŢINEREA ŞI REPARARE MOTOARELOR ELECTRICE – prof. Neacşu A.

13. PROTECŢIA CONSTRUCŢIILOR ÎMPOTRIVA DESCĂRCĂRILOR ATMOSFERICE – prof. Neacşu A.

14. RECEPTOARE ELECTRICE. CORPURI DE ILUMINAT – prof. Cosma E.

15. APARATE ELECTRICE DE MEDIE ŞI ÎNALTĂ TENSIUNE – prof. Cosma E.

16. DISPOZITIVE ŞI APARATE ELECTRICE ÎN INSTALAŢII DE JOASĂ TENSIUNE – prof. Neacşu A.

17. TEHNOLOGIA DE EXECUŢIE A UNEI L.E.A. – prof. Neacşu A.

18.  TEHNOLOGIA DE EXECUŢIE A UNEI L.E.S. – prof. Neacşu A.

19. GENERATOARE ELECTRICE – prof. Cosma E.

20. SOLICITĂRILE APARATELOR ELECTRICE – prof. Cosma E.

21. CONSTRUCŢIA ŞI FUNCŢIONAREA MAŞINILOR ASINCRONE – prof. Cosma E.

22. CONSTRUCŢIA ŞI FUNCŢIONAREA MAŞINILOR SINCRONE – prof. Cosma E.

23. ACŢIONĂRI HIDRAULICE ŞI PNEUMATICE – prof. Cosma E.

24. SCHEME DE ALIMENTARE ŞI COMANDĂ PENTRU GRUPUL GENERATOR – MOTOR – prof. Neacşu A.

25. APARATE PENTRU ACŢIONĂRI ELECTRICE – prof. Cosma E.

26. SUPRATENSIUNI ÎN INSTALAŢIILE ELECTROENERGETICE – prof. Neacşu A.

27. INSTALAREA, ÎNTREŢINEREA, EXPLOATAREA ŞI REPARAREA TRANSFORMATOARELOR – prof. Neacşu A.

28. CONSTRUCŢIA ŞI FUNCŢIONAREA APARATELOR DE MĂSURAT – prof. Neacşu A.

REGISTRUL DE EVIDENTA A CADOURILOR

Declaratii de avere si interese

Liceul Tehnologic "Gh. Duca"

Telefon:

  • 0341 405 806 - secretariat
  • 0241 558 754 - contabilitate

Fax: 0341 405 806

E-mail: liceu.gheorgheduca@yahoo.ro

Adresa cod SIRUES: 99556

Scoala Generala "Marin Sorescu"

Telefon:

  • 0241 581 906 - secretariat
  • 0341 439 638 - coordonator structura

Fax: 0341 439 638

E-mail: sc20cta@yahoo.com

Scoala Gimnaziala Nr. 31

Telefon: 0341 439641

Fax: 0341 439 638

E-mail: sc31gen@yahoo.com

Gradinita cu Program Normal Nr. 31

Telefon:0341 440031

 
 

Pagespeed Optimization by Lighthouse.