Transparenta decizionala

 
 

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE ÎN ANUL ŞCOLAR 2017-2018

 

HOTARAREA NR. 5/29.09.2017

HOTARAREA NR. 4/11.09.2017

HOTARAREA NR. 3/07.09.2017

HOTARAREA NR. 2/06.09.2017