Planul de actiune

 

PLAN DE IMBUNATATIRI – AN SCOLAR 2016-2017

 

 

Principiul calitatii:

2.12 Se dezvoltă, se menţin şi se revizuiesc permanent parteneriate şi colaborări eficiente cu factori interesaţi externi;

2.17 membrii conducerii şi ai personalului utilizează sisteme de informare şi analizează sistematic informaţiiile în planificarea, elaborarea şi implementarea strategiilor

3.1. Se gestioneaza, se intretin, se monitorizeaza, se evalueaza si se actualizeaza siguranta, gradul de adecvare si de utilizare a echipamentelor de pecialitate, a resurselor de invatare si a spatiului (inclusiv a spatiilor administrative, auxiliare, a bibliotecii si a centrului de documentare si TIC)

3.7 spaţiile şcolare, administrative şi auxiliare, echipamentele (inclusiv TIC) materialele, mijloacele de învăţământ sunt revizuite/înlocuite în mod regulat pentru a fi actualizate şi relevante nevoilor de educaţie şi formare profesională, diferitelor stiluri de învăţare, cerinţelor programelor de învăţare, standardelor de pregătire profesională

3.21 dezvoltarea profesională a întregului personal contribuie la sporirea eficacităţii şi oferă posibilitatea reflecţiei asupra propriei practici

5.5.elevii au acces la activitati extracurriculare  conform obiectivelor locale, regionale, nationale si/sau europene si care au o contributie directa si eficineta in atingerea tintelor si obiectivelor stabilite in politicile educationale si documentele programatice la nivel national, judetean sau local

 

Punctele slabe ce urmeaza a fi abordate:

–          Relatiile cu beneficiarii procesului de invatamant si cu factorii externi implicati in educatie prin innoirea parteneriatelor existente si implicarea in noi parteneriate.

–          Monitorizarea desfasurarii programului de pregatire suplimentara.

–          Accesarea de fonduri europene.

–          Atragerea de fonduri extrabugetare

–          Dotarea bazei materiale

–          Participarea la cursuri de perfectionare a personalului  didactic si auxiliar

–          Incheierea de noi parteneriate

Tinte Actiuni necesare Rezultate masurabile Responsabil pentru indeplinirea actiunilor Prioritatea actiunii Termene si obiective Monitorizare si Evaluare Cost si resurse suplimentare
Implementarea resursei umane in procesul de perfectionare prin participarea la cursuri de pefectionare Participarea la cursuri de perfectionare a personalului auxiliar Nr participanti la cursuri Echipa manageriala medie An scolar 2016-2017 Responsabil perfectionare 480 lei
Asigurarea accesului la educatie pentru elevii proveniti din grupuri vulnerabile Derularea proiectului realizat in parteneriat cu organizatia “Salvati copiii!”.

Derularea proiectului „Tineri pentru tineri”

Nr. elevi implicati Responsabil  proiect ridicata An scolar 2016-2017    
Accesarea de proiecte europene E-twining si Erasmus+ Accesare si aprobare participare proiecte europene Nr proiecte aprobate echipa manageriala

responsabil comisie

  An scolar 2016-2017    
Dotarea bazei materiale din spatiile unitatii scolare Achitionare covor pentru sala de sport Achizitionare material Echipa manageriala

contabilitate

  An scolar 2016-2017    
Monitorizarea pregatirii suplimentare a elevilor pentru concursuri, olimpiade si examene nationale  

Realizare planificare pregatire suplimentara

Monitorizare pregatire suplimenatara

Nr. Elevi participanti dirigintii claselor terminale

cadre didactice

  An scolar 2016-2017 Director

Membrii CEAC

 
Atragerea de noi agenti economici in vederea desfasurarii stagiilor de practica Incheiere de noi parteneriate cu agenti economici Nr protocoale incheiate Aria curriculara tehnologii   An scolar 2016-2017 Director  
Imbunatatirea imaginii unitatii scolare prin cresterea numarului de aparitii in mass-media Participarea la emisiuni televizate si publicarea de articole care sa contribuie la imbunatatirea imaginii unitatii scolare. Nr aparitii mass-media Consilier imagine   An scolar 2016-2017    
Accesul la informatii despre unitatea scolara prin intermediul site-ului unitatii scolare Cresterea numarului de accesari ale site-ului de catre elevi, parinti si comunitatea locala

Actualizarea periodica a site-ului

Nr. accesari Responsabil site   An scolar 2016-2017