Planul de actiune

 

PLAN DE IMBUNATATIRI – AN SCOLAR 2019-2020

 

Numele şcolii ÎPT

 

LICEUL TEHNOLOGIC „GHEORGHE DUCA
Adresa şcolii ÎPT

telefon – fax – email

 

Str. Vifor Haiducul nr. 34 Constanța

tel:0341405806 

Email  liceu.gheorgheduca@yahoo.ro

Perioada acestui plan

 

De la 1.09.2018

zi/luna/an

Până la 31.08.2019

zi/luna/an

Numele Directorului

 

GOGU Elena
Semnătura Directorului

 

 

 

 

Data planului de îmbunătăţire

 

1.10.2019

 

Data validării

 

 
Numele inspectorului

 

 
Semnătura inspectorului

 

 

 

Monitorizarea internă

 

Prima perioadă

15 septembrie – 15 decembrie

Perioada a 2-a

15 decembrie – 15 martie

Perioada a 3-a

15 martie – 15 iunie

Data la care s-au adus modificări planului de îmbunătăţire:      

 

 

 

PRINCIPIUL CALITĂŢII 5 – Predarea, instruirea practică şi învăţarea

 

Organizaţia oferă condiţii egale de acces la programele de învăţare şi sprijină toţi elevii.

Referitor la acelaşi punct slab:           

                                                                                                                                                        

PUNCTUL SLAB avut în vedere: elevii au acces la servicii eficiente şi confidenţiale de sprijin în probleme personale, de învăţare şi de progres; există o varietate de oportunităţi de orientare şi consiliere pe toată durata şcolarizării
Ţinte Acţiuni necesare Rezultate măsurabile Responsabil pentru îndeplinirea acţiunilor Prioritatea acţiunii Termene şi obiective intermediare Monitorizare şi evaluare Costuri şi alte resurse necesare
Scaderea procentului de abandon scolar si absenteism Consilierea părinților și a elevilor de către psihologul școlar Număr elevi consiliați Psiholog

Diriginți

Medie 31.08.2020 Procent elevi cu absenteism scăzut și fără abandon școlar  
Comentarii Se vor consilia acei eelvi cu număr mare de absențe și care urmează să abandoneze școala.

 

 

 

 

PRINCIPIUL CALITĂŢII 4 –  Proiectarea, dezvoltarea şi revizuirea  programelor de învaţare

 

Organizaţia este receptivă faţă de nevoile tuturor factorilor interesaţi în dezvoltarea şi furnizarea programelor de învăţare.

Referitor la acelaşi punct slab:

 

PUNCTUL SLAB avut în vedere: programele de învăţare prevăd rezultate ale învăţării, criterii şi metode de evaluare sumativă care sunt adecvate scopului şi care sunt revizuite regulat (din raportul de autoevaluare)
Ţinte Acţiuni necesare Rezultate măsurabile Responsabil pentru îndeplinirea acţiunilor Prioritatea acţiunii Termene şi obiective intermediare Monitorizare şi evaluare Costuri şi alte resurse necesare
Monitorizarea rezultatelor obținute de elevi la examenele naționale. Întocmirea programelor de pregătire suplimentară pentru susținerea examenelor naționale 80% din numărul de elevi ai claselor terminale

 

Şefii de arii curiculare

Diriginţi

Membri CEAC: reprezentant elev şi reprezentant părinţi

 

 

Maxima Permanent Programele de pregătire

Graficul pregătirilor Proceduri

Resurse de timp

Sponsorizări

Comentarii: Se vor monitoriza rezultatele obținute de elevi la examenele naționale.

 

 

 

PRINCIPIUL CALITĂŢII 4–  Predarea, instruirea practică şi învăţarea

 

Organizaţia oferă condiţii egale de acces la programele de învăţare şi sprijină toţi elevii.

Referitor la acelaşi punct slab:  

                                                                                                                                                                     

PUNCTUL SLAB avut în vedere: elevii au acces la activităţi extracurriculare conform obiectivelor locale, regionale, naţionale, şi/sau europene şi care au o contribuţie directă şi eficientă în atingerea ţintelor şi obiectivelor stabilite în politicile educaţionale şi documentele programatice la nivel naţional, judeţean sau local.
Ţinte Acţiuni necesare Rezultate măsurabile Responsabil pentru îndeplinirea acţiunilor Prioritatea acţiunii Termene şi obiective intermediare Monitorizare şi evaluare Costuri şi alte resurse necesare
Demararea procedurii privind infiintarea Centrului de Excelenta Constanta (Rugby)

 

Înfiintarea Centrului de Excelenta Constanta (Rugby) Act de înființare Centru de Excelență Echipa manageriala

Antrenorii

 

Medie 31.08.2010 Echipa managerială

CEAC

 

Resurse umane

Resurse de timp

Comentarii Având în vedere că școala este autorizată și acreditată in ceea ce privește profilul sportiv Rugby, se încearcă înființarea Centrului de Excelență Constanța în cadrul Liceului Tehnologic ”Gheorghe Duca”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagespeed Optimization by Lighthouse.