Planul de actiune

 

PLAN DE IMBUNATATIRI – AN SCOLAR 2017-2018

 

 

 

 

 

                                                                           

 

 

PRINCIPIUL CALITĂŢII 2 – Responsabilitățile managementului 
Organizaţia asigură un management eficient al tuturor proceselor, al ofertei de educație și formare profesională și al dezvoltării

Referitor la acelaşi punct slab:                                                                                                                                                                          

PUNCTUL SLAB avut în vedere: Se dezvoltă, se menţin şi se revizuiesc permanent parteneriate şi colaborări eficiente cu factori interesaţi externi;
Ţinte Acţiuni necesare Rezultate măsurabile Responsabil pentru îndeplinirea acţiunilor Prioritatea acţiunii Termene şi obiective intermediare Monitorizare şi evaluare Costuri şi alte resurse necesare
Atragerea de noi agenti economici in vederea desfasurarii stagiilor de practica Incheiere de noi parteneriate cu agenti economici Nr protocoale incheiate Aria curriculara tehnologii medie An scolar 2017-2018 Director
Comentarii Se vor incheia contracte de colaborare cu noi agenti economici.
PRINCIPIUL CALITĂŢII 2 – Responsabilitățile managementului 

Organizaţia asigură un management eficient al tuturor proceselor, al ofertei de educație și formare profesională și al dezvoltării

Referitor la acelaşi punct slab:                                                                                                                                                                         

PUNCTUL SLAB avut în vedere: comunicarea în cadrul organizaţiei şi cu factorii interesaţi externi este eficientă
Ţinte Acţiuni necesare Rezultate măsurabile Responsabil pentru îndeplinirea acţiunilor Prioritatea acţiunii Termene şi obiective intermediare Monitorizare şi evaluare Costuri şi alte resurse necesare
Atragerea de elevi prin diversificarea ofertei educationale Imbunatatirea imaginii unitatii scolare prin mass-media si site-ul scolii si prin derularea de proiecte europene. Nr aparitii mass-media Consilier imagine medie An scolar 2017-2018 Responsabil comisie imagine
Comentarii Se va urmări  efectul în comunitate.
RINCIPIUL CALITĂŢII 2 – Responsabilitățile managementului 

Organizaţia asigură un management eficient al tuturor proceselor, al ofertei de educație și formare profesională și al dezvoltării

Referitor la acelaşi punct slab:                                                                                                                                                                         

PUNCTUL SLAB avut în vedere: informaţiile despre rezultatele organizaţiei, ale elevilor şi ale membrilor personalului sunt disponibile şi/sau publicate în mod regulat

 

Ţinte Acţiuni necesare Rezultate măsurabile Responsabil pentru îndeplinirea acţiunilor Prioritatea acţiunii Termene şi obiective intermediare Monitorizare şi evaluare Costuri şi alte resurse necesare
Accesul la informatii despre unitatea scolara prin intermediul site-ului unitatii scolare Cresterea numarului de accesari ale site-ului de catre elevi, parinti si comunitatea locala

Actualizarea periodica a site-ului

Nr. accesari Responsabil site medie An scolar 2017-2018 Director
Comentarii Se va urmări numarul de accesari și efectul în comunitate.

 

PRINCIPIUL CALITĂŢII 3 – Managementul resurselor 

Organizaţia oferă elevilor un mediu sigur, sănătos şi care le oferă sprijin; de asemenea, organizaţia se asigură că programele sunt furnizate şi evaluate de personal competent şi calificat.

Referitor la acelaşi punct slab:                                                                                                                                                                         

PUNCTUL SLAB avut în vedere: spaţiile şcolare, administrative şi auxiliare, echipamentele (inclusiv TIC) materialele, mijloacele de învăţământ sunt revizuite/înlocuite în mod regulat pentru a fi actualizate şi relevante nevoilor de educaţie şi formare profesională, diferitelor stiluri de învăţare, cerinţelor programelor de învăţare, standardelor de pregătire profesională
Ţinte Acţiuni necesare Rezultate măsurabile Responsabil pentru îndeplinirea acţiunilor Prioritatea acţiunii Termene şi obiective intermediare Monitorizare şi evaluare Costuri şi alte resurse necesare
Dotarea bazei materiale din spatiile unitatii scolare Obtinerea autorizatiei ISU pentru Scoala Gimnaziala Marin Sorescu.

Inlocuirea a trei centrale termice si a trei cazane.

Efectuarea de lucrari de demontare/montare a centralelor termice.

Renovarea grupurilor sanitare.

Autorizatie

 

 

 

 

Centrale termice, cazane

 

 

 

 

 

 

4 grupuri sanitare

Echipa managerială

contabilitate

ridicata

 

An scolar 2017-2018 Director 120000

 

 

 

167000

 

 

 

 

 

 

 

Fonduri buget local

Comentarii Se va urmari dotarea bazei materiale.

 

PRINCIPIUL CALITĂŢII 3 – Managementul resurselor 

Organizaţia oferă elevilor un mediu sigur, sănătos şi care le oferă sprijin; de asemenea, organizaţia se asigură că programele sunt furnizate şi evaluate de personal competent şi calificat.

Referitor la acelaşi punct slab:                                                                                                                                                                         

PUNCTUL SLAB avut în vedere: dezvoltarea profesională a întregului personal contribuie la sporirea eficacităţii şi oferă posibilitatea reflecţiei asupra propriei practici
Ţinte Acţiuni necesare Rezultate măsurabile Responsabil pentru îndeplinirea acţiunilor Prioritatea acţiunii Termene şi obiective intermediare Monitorizare şi evaluare Costuri şi alte resurse necesare
Implementarea resursei umane in procesul de perfectionare prin participarea la cursuri de pefectionare

 

Participarea la cursuri de perfectionare a cadrelor didactice si a personalului nedidactic 6 participanti la cursuri de igiena Echipa manageriala medie An scolar 2017-2018 Responsabil perfectionare 480 lei
Comentarii: Cadrele didactice vor completa o fisa cu toate cursurile efectuate.

 

PRINCIPIUL CALITĂŢII 4 – Proiectarea, dezvoltarea și revizuirea programelor de învățare 

Organizaţia este receptivă față de nevoile tuturor factorilor interesați în dezvoltarea și furnizarea programelor de învățare.

Referitor la acelaşi punct slab:                                                                                                                                                                         

PUNCTUL SLAB avut în vedere: programele de invatare includ procese eficiente de evaluare formativă și sumativă și de monitorizare a învățării

 

Ţinte Acţiuni necesare Rezultate măsurabile Responsabil pentru îndeplinirea acţiunilor Prioritatea acţiunii Termene şi obiective intermediare Monitorizare şi evaluare Costuri şi alte resurse necesare
Cresterea procentului de promovabilitate la examenele nationale cu 5%. Derularea pregatirii suplimentare conform graficelor aprobate.

Monitorizarea pregatirii suplimenatare

Nr. Elevi participanti dirigintii claselor terminale

cadre didactice

ridicata An scolar 2017-2018 Director

Membrii CEAC

Comentarii: Se va monitoriza procentul de promovare obținut în urma examenelor naționale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPIUL CALITĂŢII 5 –  Predarea, instruirea practică şi învăţarea

Evaluarea formativă şi înregistrarea rezultatelor sunt adecvate nevoilor elevilor şi programului, sunt riguroase, juste, exacte şi se efectuează în mod regulat;

Referitor la acelaşi punct slab:                                                                                                                                                                                  

PUNCTUL SLAB avut în vedere: elevii au acces la activitati extracurriculare  conform obiectivelor locale, regionale, nationale si/sau europene si care au o contributie directa si eficineta in atingerea tintelor si obiectivelor stabilite in politicile educationale si documentele programatice la nivel national, judetean sau local                                                (din raportul de autoevaluare)
Ţinte Acţiuni necesare Rezultate măsurabile Responsabil pentru îndeplinirea acţiunilor Prioritatea acţiunii Termene şi obiective intermediare Monitorizare şi evaluare Costuri şi alte resurse necesare
Asigurarea accesului la educatie pentru elevii proveniti din grupuri vulnerabile Derularea proiectului “Acces la educatie pentru o viata mai buna” realizat in parteneriat cu organizatia “Salvati copiii!”.

 

Derularea proiectului „Tineri pentru tineri”

25 elevi din invatamant primar Responsabil  proiect, Serban Georgeta

 

 

 

 

 

 

 

Responsabil proiect, Halici Mirela

ridicata An scolar 2017-2018 Director Kaufland Romania
Asigurarea unui stil de viata sanatos pentru elevi Derularea de actiuni comune cu DSPJ Constanta prin Biroul de programe a sanatatii si educatiei pentru sanatate Nr. Elevi implicati Responsabil activitati Medie An scolar 2017-2018 Director
Comentarii  Se vor monitoriza activitatile existente in proiecte.

 

 

 

PRINCIPIUL CALITĂŢII 5 –  Predarea, instruirea practică şi învăţarea

Evaluarea formativă şi înregistrarea rezultatelor sunt adecvate nevoilor elevilor şi programului, sunt riguroase, juste, exacte şi se efectuează în mod regulat;

Referitor la acelaşi punct slab:                                                                                                                                                                                 

PUNCTUL SLAB avut în vedere: elevii au acces la servicii eficiente şi confidenţiale de sprijin în probleme personale, de învăţare şi de progres; există o varietate de oportunităţi de orientare şi consiliere pe toată durata şcolarizării (din raportul de autoevaluare)
Ţinte Acţiuni necesare Rezultate măsurabile Responsabil pentru îndeplinirea acţiunilor Prioritatea acţiunii Termene şi obiective intermediare Monitorizare şi evaluare Costuri şi alte resurse necesare
Reducerea ratei de parasire timpurie a scolii. Derularea de activitati de consiliere si orientare pentru a preveni parasirea timpurie. Nr elevi consiliati Consilier scolar ridicata An scolar 2017-2018 Director
Comentarii  Se vor monitoriza activitatile existente in proiecte.