Proiect “Lectii de viata”

Proiectul “Lecţii de viaţă”, iniţiat de Penitenciarul Poarta Albă în colaborare cu Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Constanţa îşi propune să contribuie la prevenirea şi combaterea comportamentelor de risc în rândul tinerilor. Pornind  de la ideea că perioada adolescenţei este una cu „coborâşuri şi urcuşuri”, că mediul în care cresc unii tineri nu este întotdeauna unul favorabil şi că lacunele din educaţie îşi pun amprenta asupra evoluţiei ulterioare a personalităţii acestora, schimbul de opinii dintre elevi şi tinerii din închisoare poate fi benefic pentru ambele părţi implicate. Prin intermediul dialogului cu persoanele private de libertate şi prin reflectarea asupra conduitelor indezirabile adoptate de către tineri ce aparţin generaţiei lor, elevii de liceu vor dobândi un tip de învăţare experienţială ale cărei valenţe formative sunt net superioare dezbaterilor de idei. De asemenea, prin implicarea specialiştilor de la Sectorul Reintegrare Socială din cadrul Penitenciarului Poarta Albă, problematica minorilor şi tinerilor aflaţi în detenţie poate sensibiliza opinia publică în direcţia identificării acelor soluţii optime de integrare a tinerilor ce execută o pedeapsă privativă de libertate, la viaţa socială.

Scopurile proiectului: Sensibilizarea şi responsabilizarea adolescenţilor în ceea ce priveşte fenomenul infracţionalităţii, prevenirea şi combaterea comportamentelor de risc, lărgirea orizontului de comunicare şi susţinerea afectivă a tinerilor privaţi de libertate.

Obiective:

 1. dezvoltarea abilităţilor de comunicare dintre elevi şi persoanele private de libertate;
 2. promovarea normelor şi cerinţelor dezirabile social;
 3. creşterea stimei de sine a tuturor participanţilor;
 4. oferirea de suport afectiv persoanelor aflate în custodia penitenciară;
 5. dezvoltarea abilităţii participanţilor de a lucra în echipă;
 6. conştientizarea de către elevii de liceu a  efectelor comportamentelor de risc şi a consecinţelor negative care decurg din experienţa detenţiei;
 7. reflectarea critică asupra aderării la comportamente indezirabile şi asupra factorilor de risc iminent de trecere la actul infracţional.

In acest sens 2 grupe de elevi se vor deplasa la Penitenciarul Poarta Alba in data de 20 noiembrie 2010 si 19 martie 2011.


REGISTRUL DE EVIDENTA A CADOURILOR

Declaratii de avere si interese

Liceul Tehnologic "Gh. Duca"

Telefon:

 • 0341 405 806 - secretariat
 • 0241 558 754 - contabilitate

Fax: 0341 405 806

E-mail: liceu.gheorgheduca@yahoo.ro

Adresa cod SIRUES: 99556

Scoala Generala "Marin Sorescu"

Telefon:

 • 0241 581 906 - secretariat
 • 0341 439 638 - coordonator structura

Fax: 0341 439 638

E-mail: sc20cta@yahoo.com

Scoala Gimnaziala Nr. 31

Telefon: 0341 439641

Fax: 0341 439 638

E-mail: sc31gen@yahoo.com

Gradinita cu Program Normal Nr. 31

Telefon:0341 440031

 
 

Pagespeed Optimization by Lighthouse.