Proiect de parteneriat national “Armonie in diversitate”

Acord de parteneriat incheiat între  Şcoala “Mihai Viteazul” Târgovişte si Grup Scolar “Gh. Duca”, Constanta pe durata anului scolar 2010-2011

Scopul proiectului: Promovarea perspectivei interculturale şi interdisciplinare în educaţie şi întărirea relaţiilor între şcoală şi societatea civilă într-un context multicultural.

Obiectivele specifice proiectului:

 • Valorificarea potenţialului creativ al elevilor ;
 • Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în   producerea de mesaje scrise, în diferite contexte de  realizare, cu scopuri diverse.
 • Dezvoltarea capacităţilor de a dialoga şi de a coopera în condiţiile acceptării pluralismului şi valorizării pozitive a diferenţelor.
 • Stimularea  interesului faţă de propria identitate individuală şi colectivă, prin cunoaşterea moştenirii culturale şi conştientizarea influenţelor, a determinărilor   suferite de aceasta de-a lungul timpului.
 • Stimularea interesului pentru studiul istoriei şi dezvoltarea atitudinilor pozitive faţă de sine şi de ceilalţi.
 • Formarea unui comportamnet  bazat pe  curiozitatea şi  respectul faţă de cultură (etnică, de gen,  socială  etc) şi deschis unui dialog  care refuză discriminarea  şi intoleranţa;
 • Receptarea mesajului scris, din texte literare şi  nonliterare, în scopuri diverse.
 • Dezvoltarea  competenţelor de cunoaştere şi folosire adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase, realizând corelaţii interdisciplinare (literatură, istorie, geografie).

Grupul ţintă principal este format din elevi de la clasele  III – IV-XII,  cadre didactice de  specialităţi diferite, bibliotecari .

Durata proiectului: Anul şcolar 2010 -2011

Activitati:

 • Popularizarea proiectului şi încheierea acordurilor de parteneriat
 • Diversitatea lumii, frumuseţea ei (activităţi de informare  cu privire la  istoria  etnică şi religioasă a locului în care se află  şcoala)
 • “Memoria  locului” (vizitarea unui spaţiu /edificiu reprezentativ pentru  spiritualitatea judeţului/ oraşului /satului în vederea prezentării  într-un portofoliu din punct de vedere geografic, istoric şi religios)
 • “Cuvinte care zidesc ” concurs  interdisciplinar de portofolii clasele IV-XII
 • Concurs naţional de postere pe tematică interculturală
 • Expoziţie (postere şi alte exponante)
 • “Cuvinte care zidesc” –  concurs interdisciplinar  de cunoştinţe (Etapa aII-a Particioare directă test on-line)
 • Simpozionul naţional
 • Diseminarea rezultatelor

REGISTRUL DE EVIDENTA A CADOURILOR

Declaratii de avere si interese

Liceul Tehnologic "Gh. Duca"

Telefon:

 • 0341 405 806 - secretariat
 • 0241 558 754 - contabilitate

Fax: 0341 405 806

E-mail: liceu.gheorgheduca@yahoo.ro

Adresa cod SIRUES: 99556

Scoala Generala "Marin Sorescu"

Telefon:

 • 0241 581 906 - secretariat
 • 0341 439 638 - coordonator structura

Fax: 0341 439 638

E-mail: sc20cta@yahoo.com

Scoala Gimnaziala Nr. 31

Telefon: 0341 439641

Fax: 0341 439 638

E-mail: sc31gen@yahoo.com

Gradinita cu Program Normal Nr. 31

Telefon:0341 440031

 
 

Pagespeed Optimization by Lighthouse.