PROGRAMUL ACTIVITATILOR IN SAPTAMANA “SCOALA ALTFEL”

Motto: Multiculturalitatea – o întreagǎ lume sub coviltirul lui Dumnezeu”

COMUNITĂŢI ŞI TRADIŢII”,  PROIECT JUDEŢEAN CULTURAL- ARTISTIC, EDIŢIA A II-A

Activitati:

1. Expoziţie de artǎ popularǎ

Perioada /data:  2 aprilie 2012, ora 12,00.

Locul desfăşurării:   – CDI,  Grup Şcolar „Gh. Duca” Constanţa

Grupul ţintă: elevii din unitǎţile şcolare înscrise în concurs

Obiectivul general :   Receptarea valorilor culturii autentice

Obiectivele specifice:

 • Aprecierea valorilor culturale prin raportarea la criterii adecvate
 • Dezvoltarea respectului faţǎ de arta popularǎ autenticǎ
 •  Înţelegerea şi respectarea multiculturalitǎţii
 •  Înţelegerea şi respectarea  alterităţii
 • Organizarea de expoziţii

Rezultatele aşteptate:

 • Implicarea elevilor în organizarea activitǎţilor extraşcolare şi extracurriculare.
 • Comunicarea on-line cu organizatorii concursului.
 • Implicarea permanentǎ a comunitǎţii locale în acţiunile şcolii.
 • Promovarea imaginii la nivel local şi central.

 Modalitatea de evaluare şi indicatorii de evaluare

 • evaluarea se va realiza de către specialişti dela Muzeulde Artǎ Popularǎ;
 • participanţii la  concurs vor primi diplome pentru premii sau de participare;
 • diplome pentru cadrele didactice coordonatoare, colaboratori şi membrii juriului;

Beneficiarii direcţi şi indirecţi

 • elevii participanţi, cadrele didactice coordonatoare;
 • elevii şi cadrele didactice din şcoala organizatoare;
 • părinţi;
 • comunitatea locală;

Scoli participante:  

 • Scoala generala cu clasele I-VIII Vulturul ;
 • Colegiul Agricol Poarta Alba;
 • Grup Scolar “Gh. Duca” Constanta;
 • Scoala Generala cu clasele I-VIII Deleni.

2. Concurs de dansuri populare

Data: 3.04.2011, ora 9:30

Locul desfǎşurǎrii: Palatul Copiilor

Participanţi: elevi, cadre didactice, reprezentanţi ai comunitǎţilor entice, parinti

Descrierea activitǎţii: Echipele înscrise în concurs vor purta costume populare specifice zonei. Participarea la concurs se va face dupa urmatorul.

PROGRAM: 

   1. Din Ţara Soarelui-Rǎsare,

Dela Ocean, nu dela Mare,

Mici japoneze au sosit

Sǎ le urǎm, dar, Bun Venit!

9:30: Dans japonez, interpretat de copiii Grǎdiniţei “Perluţele Mǎrii”, grupa “Delfinasii cei isteti”, coordonator, ed. Raftu Elena

2. Mândru mi-s cǎ-s dobrogean,

Am şi ie şi suman,

Eu şi dobrogenca mea

Om dansa cât om putea!

9 :35: Dansuri dobrogene: Liceul Teoretic Negru-Vodǎ, prof. Nedelcu Ana Maria Cleopatra,  Sârba de la Niculiţel

9 :40: prof. Leuştean Daniela, Sârba de la Oltina

9 :45: Dansuri populare dobrogene Scoala cu clasele I-VIII “George Enescu” Nǎvodari, prof. Dana Treşinǎ, Sandu Iulia – Geampara, Ciuleandra            

9 :55: Dansuri dobrogene de la Scoala cu clasele I-VIII Pecineaga :fedelesul, cadaneasca si geamparaua fetelor

10 :05: Scoala cu clasele I-VIII “George Enescu” Nǎvodari, prof. Grosu Luiza : geampara + ciuleandra

3.Români, armâni,

Noi dela Râmne tragem

Suntem fraţi buni

Şi n-avem seamǎn!

10 :15: Dansuri armâneşti Colegiul “Emil Palade”, Constanţa, prof. Magiru Luminiţa, Prof. Dristaru Ruxandra

10 :25: Dansuri aromâne – Scoala generala cu clasele I-VIII Cogealac, prof. Ionescu Adriana, Valentina Buteanu

10 :30: Dansuri armâneşti – Şcoala cu clasele I-VIII Istria, prof. Bagia Cristina

                 Cor armânesc, Samiotisa, Paiduşca

4.Este rimat, dar şi lumesc,

Urmeazǎ clar, Dans ţigǎnesc!

10 :40: Dans ţigǎnesc, elevii Şcolii ”Marin Sorescu”, coordonator înv. Papagheorghe Elena

10 :50: Dans ţigǎnesc, Colegiul “Emil Palade”, coord. prof. Magiru Luminiţa, Dristaru Ruxandra

Beneficiari: elevi, cadre didactice, pǎrinţi, reprezentanţi ai comunitǎţilor entice

Modalitǎţi de evaluare: conform regulamentului de organizare a concursului.

 

3.   Datini şi obiceiuri rituale de primǎvarǎ in Dobrogea”

 Data: 4.04. 2012, ora 10.00

Locul desfǎşurǎrii: Gr. Şc. “Gh. Duca” – C.D.I. – Centrul de Documentare si Informare

Grupul ţintă: elevi, cadre didactice, reprezentanţi ai comunitǎţii entice

Descrierea activitǎţii: Elevii participanţi vor prezenta un obicei/ datinǎ cu specific local. Momentul nu trebuie sǎ depǎşeascǎ 5 minute/ elev. Fiecare participant va aduce materialele de care are nevoie pentru a prezenta obiceiul/datina.

Obiectivul general :   Promovarea respectului pentru obiceiurile, tradiţiile multietnice precum si fairplay-ul competiţional.

Obiectivele specifice: – înţelegerea şi respectarea valorilor autentice;

– aprecierea obiceiurilor strǎvechi

Beneficiari: elevi, cadre didactice, pǎrinţi, reprezentanţi ai comunitǎţilor etnice.

Modalitǎţi de evaluare: conform regulamentului de organizare a concursului.

Scoli participante:  

 • Grup Scolar “C.A.Rosetti” Constanta;
 • Colegiul Comercial “Carol I” Constanta;
 • Scoala Generala cu clasele I-VIII “Marin Sorescu” Constanta;
 • Colegiul “Emil Palade” Constanta;
 • Scoala Generala cu clasele I-VIII Deleni;
 • Grup Scolar Cobadin;
 • Scoala generala cu clasele I-VIII Vulturul ;
 • Scoala Generala cu clasele I-VIII Saraiu.

 

 

 

 


REGISTRUL DE EVIDENTA A CADOURILOR

Declaratii de avere si interese

Liceul Tehnologic "Gh. Duca"

Telefon:

 • 0341 405 806 - secretariat
 • 0241 558 754 - contabilitate

Fax: 0341 405 806

E-mail: liceu.gheorgheduca@yahoo.ro

Adresa cod SIRUES: 99556

Scoala Generala "Marin Sorescu"

Telefon:

 • 0241 581 906 - secretariat
 • 0341 439 638 - coordonator structura

Fax: 0341 439 638

E-mail: sc20cta@yahoo.com

Scoala Gimnaziala Nr. 31

Telefon: 0341 439641

Fax: 0341 439 638

E-mail: sc31gen@yahoo.com

Gradinita cu Program Normal Nr. 31

Telefon:0341 440031

 
 

Pagespeed Optimization by Lighthouse.