DANSURI TRADIŢIONALE

Titlul activităţii : Concurs de dansuri populare

Data: 3.04.2011, ora 10.00

Locul desfǎşurǎrii: Gr. Şc. “Gh. Duca���, sala de sport

Participanţi: elevi, cadre didactice, reprezentanţi ai comunitǎţilor entice

Descrierea activitǎţii: Echipele înscrise în concurs vor purta costume populare specifice zonei. Participarea la concurs se va face în funcţie de tematica dansului, pe grupe de vârste, astfel:

a) DANS POPULAR DOBROGEAN:

*7-10 ani

*11-14 ani

*15-19 ani

b) DANS   TRADIŢIONAL ARMÂNESC:

*7-10 ani

*11-14 ani

*15-19 ani 

c) DANS TRADIŢIONAL ŢIGǍNESC:

*7-10 ani

*11-14 ani

*15-19 ani

d) DANS TRADIŢIONAL LIPOVENESC:

*7-10 ani

*11-14 ani

*15-19 ani

e) DANS TRADIŢIONAL TURCESC:

*7-10 ani

*11-14 ani

*15-19 ani

f) DANS TRADIŢIONAL TǍTǍRǍSC:

*7-10 ani

*11-14 ani

*15-19 ani   

Beneficiari: elevi, cadre didactice, pǎrinţi, reprezentanţi ai comunitǎţilor entice

Modalitǎţi de evaluare: conform regulamentului de organizare a concursului.

Responsabili: prof. Marin Mariana,  prof. Teodorov Corina,  înv. Papagheorghe Elena

REGULAMENT DE ÎNSCRIERE, PARTICIPARE, DESF��ŞURARE ŞI EVALUARE LA SECŢIUNEA„DANSURI TRADIŢIONALE”

a)         Înscrierea se va face în perioada 1 februarie – 29 februarie 2012,  pe baza fişei de înscriere, ce va fi trimisă  prin e-mail, c��������������������tre: Prof. Marin Mariana, la adresa: w0ndermar@yahoo.com

b)    ���� Se pot înscrie la concurs elevii din clasele I – IV; V-VIII; IX-XII

c)      Fiecare cadru didactic îndrumător poate participa în concurs cu douǎ echipe de dansuri, a cel mult 6 perechi.

d)��    Condiţii de participare: Cadrele didactice îndrumǎtoare vor trimite, pe formular, numele ����i prenumele îndrumǎtorului, adresa de e-mail, numele şi prenumele elevilor, vârsta, anul de studiu, şcoala. Vor preciza secţiunea la care se ������nscriu echipele, tipul de dans ��������i durata acestuia.

e)������ ���� ���������������������������������������������������� Evaluarea: Juriul va fi alcătuit din profesori de specialitate de la: Clubul elevilor, şcoala organizatoare şi membri ai comunitǎţilor etnice. Se va lua în considerare:

*autenticitatea costumului

*paşii specifici dansului

*ţinuta/atitudinea danstorilor

*încadrarea în timpul alocat dansului: 3 minute (dacǎ sunt 2-3 dansuri sau suitǎ de dansuri, acestea sǎ nu dep����şeascǎ 6-8 minute).

Se vor acorda premiile I, II, III  şi menţiune pentru fiecare nivel de vârstǎ, precum ��i diplome de participare – acestea vor cuprinde ��i numele  cadrelor didactice ��ndrumătoare. Diplomele vor fi ��nsoţite de un tabel cu elevii premiaţi  şi cadrele didactice îndrumătoare.

f)    ��    Diplomele  vor fi expediate prin e-mail până la data de 30 aprilie 2012.��

Persoanǎ de contact, prof. Marin Mariana, tel: 0745/ 010534REGISTRUL DE EVIDENTA A CADOURILOR

Declaratii de avere si interese

Liceul Tehnologic "Gh. Duca"

Telefon:

  • 0341 405 806 - secretariat
  • 0241 558 754 - contabilitate

Fax: 0341 405 806

E-mail: liceu.gheorgheduca@yahoo.ro

Adresa cod SIRUES: 99556

Scoala Generala "Marin Sorescu"

Telefon:

  • 0241 581 906 - secretariat
  • 0341 439 638 - coordonator structura

Fax: 0341 439 638

E-mail: sc20cta@yahoo.com

Scoala Gimnaziala Nr. 31

Telefon: 0341 439641

Fax: 0341 439 638

E-mail: sc31gen@yahoo.com

Gradinita cu Program Normal Nr. 31

Telefon:0341 440031

 
 

Pagespeed Optimization by Lighthouse.