Calificarile profesionale ale Liceului Tehnologic “Gh. Duca” 2016-2017

 DESCRIEREA CALIFICARILOR

  • Tehnicianul operator tehnica de calcul va fi capabil să îndeplinească sarcini cu caracter tehnic de montaj, punere în funcţiune, întreţinere şi reparare a sistemelor de calcul. Testează prototipurile, concepe şi realizează scheme de montaj ale sistemelor de calcul, contribuie la estimarea cantităţilor şi costurilor materiale, la estimarea forţei de muncă necesare. Asigură controlul tehnic al sistemelor de calcul, le întreţine în vederea funcţionării conform specificaţiilor şi reglementărilor.
  • Electromecanicul material rulant trebuie să fie capabil să execute lucrări curente şi planificate de întreţinere şi reparare du diferite grade de complexitate la agregate, instalaţii şi subansambluri ale vehiculelor din parcul de material rulant de cale ferată, astfel încât acestea să fie menţinute în perfectă stare de funcţionare, pentru deplina siguranţă a circulaţiei.
  • Tehnicianul mecanic pentru întreţinere si reparaţii  îndeplineşte sarcini cu caracter tehnic care ajuta in activitatea de cercetare din domeniul ingineriei mecanice si in proiectarea, fabricarea, asamblarea, construirea, operarea, întreţinerea si repararea maşinilor, componentelor si echipamentului mecanic.
  • Tehnicianul in echipamente periferice si birotica trebuie să fie capabil să execute, supravegheze, coordoneze şi conducă lucrări de construcţie, montaj, întreţinere şi reparaţii pentru ecipamente periferice şi de birotică. Scopuri posibile ale activitatii:organizarea procesului de producţie;proiectarea asistată de calculator, utilizänd programe specifice de proiectare; prezentarea pe piaţă a produselor realizate de societate; pregătirea procesului de producţie, reparare şi întreţinere.
  • TEHNICIANUL ÎN TRANSPORTURI AUTO INTERNE ȘI INTERNAȚIONALE execută urmatoarele operațiuni: organizarea și analiza activității de exploatare a parcului auto; organizarea activității de aprovizionare cu combustibili, consumabile, piese de schimb,asigură mentenanță tehnică, relațiile cu societățile de asigurare auto, relațiile cu service-uri auto.
  • Maistrul mecanic este îndrumătorul activităţii de asamblare, exploatare, întreţinere şi repararea mijloacelor de producţie. El coordonează funcţionarea punctelor de lucru, asigură planificarea operaţiilor de diagnosticare, întreţinere şi reparare, întocmeşte documentele aferente, urmăreşte respectarea graficelor de activităţi şi asigură legătura cu personalul tehnologic.

Liceul Tehnologic "Gh. Duca"

Telefon:

  • 0341 405 806 - secretariat
  • 0241 558 754 - contabilitate

Fax: 0341 405 806

E-mail: liceu.gheorgheduca@yahoo.ro

Adresa cod SIRUES: 99556

Scoala Generala "Marin Sorescu"

Telefon:

  • 0241 581 906 - secretariat
  • 0341 439 638 - coordonator structura

Fax: 0341 439 638

E-mail: sc20cta@yahoo.com