Calificarile profesionale ale Liceului Tehnologic “Gh. Duca” 2018-2019

 DESCRIEREA CALIFICARILOR

  • Tehnicianul operator tehnica de calcul va fi capabil să îndeplinească sarcini cu caracter tehnic de montaj, punere în funcţiune, întreţinere şi reparare a sistemelor de calcul. Testează prototipurile, concepe şi realizează scheme de montaj ale sistemelor de calcul, contribuie la estimarea cantităţilor şi costurilor materiale, la estimarea forţei de muncă necesare. Asigură controlul tehnic al sistemelor de calcul, le întreţine în vederea funcţionării conform specificaţiilor şi reglementărilor.
  • Electromecanic nave este capabil să utilizeze, să pună în funcțiune și să întrețină mașini și utilaje electromecanice navale. aplică prevederile legislației navale, exploatează și execută operatii de reparații în instalațiile electromecanice navale, realizează instalații electrice de joasă tensiune
  • Tehnicianul in echipamente periferice si birotica trebuie să fie capabil să execute, supravegheze, coordoneze şi conducă lucrări de construcţie, montaj, întreţinere şi reparaţii pentru ecipamente periferice şi de birotică. Scopuri posibile ale activitatii:organizarea procesului de producţie;proiectarea asistată de calculator, utilizänd programe specifice de proiectare; prezentarea pe piaţă a produselor realizate de societate; pregătirea procesului de producţie, reparare şi întreţinere.
  • Maistrul mecanic este îndrumătorul activităţii de asamblare, exploatare, întreţinere şi repararea mijloacelor de producţie. El coordonează funcţionarea punctelor de lucru, asigură planificarea operaţiilor de diagnosticare, întreţinere şi reparare, întocmeşte documentele aferente, urmăreşte respectarea graficelor de activităţi şi asigură legătura cu personalul tehnologic.
  • Tehnicianul electromecanic se ocupă cu montajul, punerea în funcțiune, întreținerea și repararea instalațiilor electromecanice, cum ar fi: motoare electrice, calculatoare, alarme. De asemenea concepe și realizează scheme de montaj ale instalațiilor.

Liceul Tehnologic "Gh. Duca"

Telefon:

  • 0341 405 806 - secretariat
  • 0241 558 754 - contabilitate

Fax: 0341 405 806

E-mail: liceu.gheorgheduca@yahoo.ro

Adresa cod SIRUES: 99556

Scoala Generala "Marin Sorescu"

Telefon:

  • 0241 581 906 - secretariat
  • 0341 439 638 - coordonator structura

Fax: 0341 439 638

E-mail: sc20cta@yahoo.com