proiect erasmus

 
 

Proiectul „Dezvoltarea competențelor tehnice generale prin mobilitate europeană pentru electronice implementată în sistemele de calcul”, cu numărul 2017-1-RO01-KA102-035798, a fost aprobat și va fi finanțat cu 38,896 euro în cadrul programului ERASMUS+, Acțiunea cheie 1 – VET. Perioada de implementare a proiectului este 01.09.2017-31.08.2018.

Grupul țintă al proiectului este format din 14 de elevi la Liceul Tehnologic ”Gheorghe Duca”, filiera tehnologică, profil tehnic, calificarea tehnician operator tehnică de calcul. Un număr de 14 elevi din clasa a XI-a vor efectua 3 săptămâni de pregătire practică la partenerii proiectului din Italia in perioada 12-30.03.2018.

Prin intermediul acestui proiect ne dorim să îndeplinim principala țintă strategică din planul de dezvoltare instituțională: corelarea pregătirii profesionale a absolvenților cu cerințele pieței muncii și crearea unui model de abordare a formării inițiale de specialitate cu rol multiplicator și formator pentru viitoarele generații de absolvenți.

 

Prezentarea proiectului

Anunt selectie participanti

Grafic selectie

Rezultate candidati

Diseminare

Raport monitorizare

Indrumar

https://www.facebook.com/Proiect-Erasmus-Liceul-Tehnologic-Gheorghe-Duca-Constanta-2117326421831331/

https://www.facebook.com/search/top/?q=mugni%20int.%20fondation%20for%20education%20%26%20culture

http://www.assoformromagna.it/

Responsabil proiect,
prof. dr.ing. Gogu Elena

 

 
 

Pagespeed Optimization by Lighthouse.