proiect erasmus

 
 

   Proiectul „Dezvoltarea competențelor tehnice generale prin mobilitate europeană pentru electronice implementată în sistemele de calcul”, cu numărul 2017-1-RO01-KA102-035798, a fost aprobat și va fi finanțat cu 38,896 euro în cadrul programului ERASMUS+, Acțiunea cheie 1 – VET. Perioada de implementare a proiectului este 04.09.2017-03.09.2018.

Grupul țintă al proiectului este format din 16 de elevi la Liceul Tehnologic ”Gheorghe Duca”, filiera tehnologică, profil tehnic, calificarea tehnician operator tehnică de calcul. Un număr de 16 elevi din clasa a XI-a vor efectua 3 săptămâni de pregătire practică la partenerii proiectului din Italia.

Prin intermediul acestui proiect ne dorim să îndeplinim principala țintă strategică din planul de dezvoltare instituțională: corelarea pregătirii profesionale a absolvenților cu cerințele pieței muncii și crearea unui model de abordare a formării inițiale de specialitate cu rol multiplicator și formator pentru viitoarele generații de absolvenți.

 

Responsabil proiect,
prof. dr.ing. Gogu Elena