EURO200 – LEGISLATIE

 
 

Hotărârea nr. 225/2020 privind modificarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1.294/2004 aici

 

Programul „Euro 200” pentru acordarea unui ajutor financiar elevilor şi studenţilor în vederea achiziţionării de calculatoare se desfășoară şi în anul în curs. Termenul-limită pentru depunerea cererilor este 17 aprilie 2020, inclusiv.

Beneficiarii acestui program sunt elevii/studenţii din învăţământul de stat sau particular acreditatîn vârstă de până la 26 de ani, care provin din familii cu un venit brut lunar de maximum 250 lei/membru de familie.

Ajutorul financiar reprezintă echivalentul în lei a 200 de euro pentru un computer, calculat la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României pentru ultima zi a lunii precedente, fără a depăşi valoarea computerului achiziţionat. Ajutorul se acordă o singură dată în cadrul unei familii.

Configuraţia minimă recomandată a calculatoarelor pentru achiziţionarea cărora se acordă sprijinul financiar este următoarea: procesor 2 Ghz, 1 GB RAM si 250 GB hard-disk şi software de bază licenţiat, incluzând un sistem de operare şi un program antivirus.

Stabilirea numărului de beneficiari se realizează în ordinea crescătoare a venitului brut lunar pe membru de familie, în raport cu bugetul alocat de Ministerul Educaţiei Naționale pentru derularea „Euro 200” în anul 2020 (aproximativ 12 milioane lei).

Afișarea pe site-ul euro200.edu.ro a beneficiarilor este prevăzută pentru data de 30 de mai. În perioada 31 mai – 20 iunie se depun și se evaluează contestațiile, iar data de 4 iulie este termenul-limită pentru afișarea listei finale (aprobată prin ordin de ministru) pe pagina web menționată anterior.

Eliberarea bonurilor valorice către beneficiari se face în perioada 22 iulie – 9 august, la nivelul unităților de învățământ/universităților, iar utilizarea acestor bonuri, la orice furnizor de profil, în intervalul 24 iulie – 10 octombrie 2020.

HOTĂRÂRE Nr. 191/2019 din 3 aprilie 2020 privind modificarea anexelor nr. 1 şi 3 la Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004 aici

Nota MENCS Nr. 31262/31.03.2016 privind acordarea unui ajutor financiar in vederea achizitionarii de calculatoare, EURO 200 aici

 

 

 

 

 

Programul EURO 200 de achiziționare a unui calculator

2019 – 2020

Elevii cu venituri lunare sub 250 lei pe membru de familie pot beneficia de ajutor financiar pentru achiziționarea unui calculator. Ajutorul financiar reprezintă echivalentul în lei a 200 euro pentru un calculator.

Părinții sau ocrotitorii legali ai elevilor care au dreptul de a beneficia de acest ajutor vor prezenta, la secretariatul colegiului, următoarele documente doveditoare în vederea obţinerii sprijinului financiar în cadrul Programului EURO 200 de achiziționare a unui calculator:

 • Dosar cu şină;
 • cerere tip (se ridica de la secretariatul şcolii).
 • copie a certificatului de nastere sau actul de identitate al elevului/ parinte.
 • declaratie pe propia raspundere (se ridica de la secretariatul şcolii).
 • adeverinţe de VENIT BRUT în luna martie 2020, în original (pentru părinţi sau ocrotitori legali). Daca nu sunt angajaţi vor prezenta o declaraţie în acest sens întocmită la notarul public
 • Adeverinţe de elev/student pentru ceilalti frati sau surori in care sa se mentioneze daca primesc sau nu primesc bursa si cuantumul acesteia pe luna martie 2020.
 • Copie după Hotărârea de divorţ, dacă este cazul
 • Copie după actul de plasament sau tutelă sau curatelă – dacă este cazul;
 • Acte doveditoare, în original, privind veniturile membrilor familiei:
 • Declaraţie pe propria răspundere, prin Notariat, că nu au nici un venit
 • Cupon de pensie;
 • Cupon de şomaj;
 • Cupon de pensie de urmaş (pentru orfani);
 • Cupon de pensie alimentară, pentru copiii cu părinţi divorţaţi sau declaraţie pe propria răspundere, prin Notariat, a părintelui că nu primeşte pensie alimentară;
 • Adeverinţă de la Primăria din localitatea de domiciliu din care să rezulte dacă familia realizează alte venituri (agricole sau din privatizare);
 • Adeverinţă de la Direcţia Finanţelor Publice;
 • Ancheta socială de la Primăria din localitatea de domiciliu;

La stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent, realizate de membrii familiei în luna precedenta depunerii cererii, cu exceptia: alocatiei de stat, alocatiei suplimentare pentru familiile cu multi copii, burselor de studii si burselor sociale.

Solicitanții ajutorului financiar pentru achiziţionarea unui calculator sunt: unul dintre părinții elevului sau ocrotitorul legal.

Termenul de depunere a dosarului, la secretariat     1 – 17 aprilie 2020.

 
 

Pagespeed Optimization by Lighthouse.