erasmus

 
 

În anul școlar 2018-2019 în cadrul Liceului Tehnologic ”Gheorghe Duca”, Constanța va fi implementat proiectul Erasmus +, KA1-VET cu titlul Facilitarea tranziției de la școală la piața muncii prin participarea la stagii europene de pregătire practică în domeniul electronicii și automatizărilor”, cu nr. 2018-1-RO01-KA102-047832.

Proiectul are ca grup țintă 11 elevi din clasa a XI-a, învățământ zi, filieră tehnologică, domeniul electronică automatizări, nivel 4, specializarea Tehnician operator tehnică de calcul pentru efectuarea unui stagiu de formare a competențelor din curriculum incluse in SPP-ul calificarii la Modulul VI Sisteme de operare si aplicatii inteligente – 90 de ore.

Plasamentul transeuropean de 3 saptamani, 11.03 – 29.03.2019, se va efectua în cadrul organizației Iscom Formazione din Modena, Italia.

Proiectul își dorește să promoveze disciplinele tehnice de specialitate și să le crească popularitatea în rândul elevilor. Scopul proiectului este de a atrage elevii spre studii care necesită și tehnologie și competențele TIC, în completarea celor profesionale specifice, și să încurajeze aplicarea lor în dezvoltarea ideilor inovatoare și progresiste în momentul integrării pe piața muncii.

Obiectivele proiectului sunt:

O1.Creșterea nivelului de calificare și a gradului de adecvare a competențelor formate, specifice SPP,  pentru 11 elevi din unitatea școlară prin plasament european cu recunoașterea rezultatelor învaățării în termeni ECVET.

O2. Asigurarea transferului de bune practici de la organizații europene de specialiate către elevii grupului țintă, în vederea facilitării tranziției de la școală la viața activă pe baza principiului egalității de șanse și a toleranței pentru diversitate.

O3. Dezvoltarea adaptabilității, creativității, spiritului inovativ și gândirii critice prin contactul cu un mediu social, economic, cultural și lingvistic nou a elevilor participanți la stagiul de formare.

Grantul aprobat este în valoare de 28.512 Euro.

Rezultatele așteptate sunt:

1.dezvoltarea competențelor și abilităților tehnice, conform SPP, în domeniul profesional pentru care se pregătesc, a competențelor lingvistice și sociale;

  1. îmbunătățirea abilităților de interacționare cu adulții, specialiștii din organizatiile partenere, dezvoltându-și astfel interesul pentru viitoarea carieră și o tranzitie mai usoară către piața muncii, pe principiul egalității de șanse;
  2. produsele finale cu rol de valorizare și multiplicare: Catalogul cu circuite și componente electronice specifice domeniului și înființarea cercului tematic;
  3. dezvoltarea competențelor necesare succesului în școală, în carieră și în viața civică, a spiritului inovativ și a gândirii critice pentru a investiga  și a răspunde la întrebări, probleme sau provocări autentice și complexe;
  4. implementarea Certificatului Europass și aplicarea sistemului ECVET;
  5. realizarea unei broșuri informative, având ca rezultat diseminarea experienței dobândite prin mobilitate;
  6. integrarea pe piața muncii a unui număr cât mai mare de absolvenți ai IPT, ce au dobândit competențe tehnice specifice conform SPP pentru calificarea Tehnician operator tehnică de calcul și au fost consiliați pentru ocuparea cât mai facilă a unui loc de muncă.

Prezentarea proiectului

Anunt selectie

Grafic selectie

Procedura selectie

Rezultate selectie

https://www.facebook.com/erasmus.duca

Parteneri:

http://www.iscom-modena.it/

https://www.facebook.com/groups/454811311312388/

Responsabil proiect,
prof. dr.ing. Gogu Elena

 
 

Pagespeed Optimization by Lighthouse.