anunt

 
 

Ne exprimăm intenția de a colabora cu o firmă în vederea de a solicita oferte de preț, pentru valoarea estimată a lucrării,Realizare lucrări, modernizare și dotare în vederea obținerii autorizației de funcționare ISU pentru Școala Gimnazială ”Marin Sorescu” , cu respectarea condițiilor din caietul de sarcini atașat, termen limită: 24.10.2017.