REGISTRUL DE EVIDENTA A CADOURILOR

 
 

Potrivit prevederilor Legii nr. 251 din 16 iunie 2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției:

(1) Persoanele care au calitatea de demnitar public şi cele care dețin funcții de demnitate publică, magistrații şi cei asimilați acestora, persoanele cu funcții de conducere şi de control, funcționarii publici din cadrul autorităților şi instituțiilor publice sau de interes public, precum şi celelalte persoane care au obligația să-şi declare averea, potrivit legii, au obligația de a declara şi prezenta la conducătorul instituției, în termen de 30 de zile de la primire, bunurile pe care le-au primit cu titlu gratuit în cadrul unor activități de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției.

(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1):

  1. a) medaliile, decorațiile, insignele, ordinele, eșarfele, colanele şi altele asemenea, primite în exercitarea demnității sau a funcției;
  2. b) obiectele de birotică cu o valoare de până la 50 euro.

La sfârșitul fiecărui an, autoritățile, instituțiile publice sau persoanele juridice publică lista cuprinzând bunurile depuse potrivit prezentei legi şi destinația acestora, pe pagina de Internet a persoanei juridice respective ori în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a. Cheltuielile de publicare se suportă de persoana juridică din care fac parte persoanele prevăzute la art. 1.

Anul 2023 – Nu au fost declarate cadouri primite de angajații Liceului Tehnologic Gheorghe Duca”  Constanța;

Anul 2022

Anul 2021

Anul 2020 – Nu au fost declarate cadouri primite de angajații Liceului Tehnologic Gheorghe Duca”  Constanța;

Anul 2019 – Nu au fost declarate cadouri primite de angajații Liceului Tehnologic Gheorghe Duca”  Constanța;

 
 

Pagespeed Optimization by Lighthouse.