Calendarul activitatilor 2014-2015

CALENDARUL ACTIVITATILOR EDUCATIVE – AN SCOLAR 2014 – 2015 

Calendarul activităţilor educative

Scoala Gimnaziala „Marin Sorescu”Constanta

Semestrul I

 

EVENIMENTUL/DENUMIREA ACTIVITĂŢII MODALITĂŢI DE REALIZARE DATA RESPONSABILI COLABORA-TORI/PARTENERI CLASA
ZiuaInternationala a limbilorstraine -poster-afise 26.09.2014 Prof. MoroganMihaela Clasele V-VIII
“Campionat de sah” -desfasurareaactivitatii in sistemeliminatoriu 1-31.10.2014 Prof. LivadariuMihaela Clasele V-VIII
ZiuaEducatorului -recital de poezie-prezentare PPT 03.10.2014 Prof. Calin RoxanaProf. Marin Mariana Clasele V-VIII
Traditiisiobiceiuri la Pontus Euxin -excursietematica in comunaJurilovca; 19.10.2014 Prof. Marin Mariana Prof. DobreCrinaProf. MuscaAncutaProf. Semi Nisa Clasele V-VIII
Halloween-frighteningmasks -paradacostumelor;-expozitiemasti, dovleci; 30.10.2014 Prof. DobreCrinaProf. MuscaAncuta Clasele V-VIII, IX
ZiuaInternationala a MariiNegre – expozitie de desene 31.10.2014 Prof. BitanStefana Clasele V-VIII
ZiuaInternationala a MariiNegre -prezentarippt 31.10.2014 Prof CernescuCerasela Clasele VIII A, B
Campionat de ping-pong -desfasurareaactivitatii in sistemeliminatoriu 1-30.11.2014 Prof.LivadariuMihaela Clasele V-VIII
Comunicareaverbala si textulscris -vizita la tipografiaCuget Liber 05.11.2014 Prof. Marin MarianaProf. DobreCrina Clasele VII B, A
Thanksgiving Day vi–expozitie si felicitari 28.11.2014 Prof. DobreCrina Clasele V-VIII
Magia teatrului -dramatizarea unei schite 13.12.2014 Prof. Calin Roxana Clasa V
„Reactoarele nucleare-posibile hazarde antropice”- 14.12-Ziua internaṭionala a protestelor ȋmpotriva reactoarelor nucleare vizionarea  unui film despre explozia de la Cernobâl, luând aminte la ce efecte poate cauza o astfel de explozie asupra mediului ṣivieṭii umane.-discuṭiiṣidezbteri pro ṣi contra reactoarelor nucleare. 16.12.2014 Prof. Musca Ancuta Clasa VIII A
Sa impodobim bradul de Craciun -prezentare ppt-activitate pe calculator 15.12.2014 Prof. CiocoiuMihaelaProf. CosorMihaelaDir. Adj. Malaxa Felicia Clasele V-VIII
Traditii si obiceiuri de Craciun -dansuri-colinde 16.12.2014 Prof.LivadariuMihaela Clasele V-VIII
Sarbatorile de iarna -expozitie de desenetematice Dec.2014 Prof. BitanStefana Clasele V-VIII
Eminescu in timpsispatiu -Concurs “Viatasi opera luiEminescu”-Recital de poezie Ian. 2015 Prof. Calin Roxana Clasele V-VIII
“MedalionEminescu������� -concursrecitare de poezii-creatieliterara 15.01.2014 Prof. Marin Marina Clasele V-VIII
Stiintele exacte si Eminescu -prezentareppt- afise 15.01.2015 Prof. CiocoiuMihaelaProf. CosorMihaelaDir. Adj. Malaxa Felicia Clasele VIII A, VIII B

 

 

Calendarul activităţilor educative-Ciclul Liceal

Semestrul I –Anul ������colar 2014-2015

EVENIMENTUL/DENUMIREA ACTIVITĂŢII MODALITĂŢI DE REALIZARE DATA RESPONSABILI COLABORATORI/PARTENERI CLASA
“La mulṭianidomnilorprofesori”-ZiuaMondialӑ a Educaṭiei -atelier de realizare a felicitӑrilor

-gazeta de perete

-prezentarepptpetema

6.10.2014 Prof. Stefanopol Ana Clasele

IX A, XA

Tradiṭiiṣiobiceiuri la Pontus Euxin -excursietematicӑîncomunaJurilovca ; 19.10.2014 Prof. MuscăAncuṭa

 

Prof. ṢemiNisa

Prof. SaghinMӑrioara

Clasele

IX A,X A

“Pentru o mare maicuratӑ”-Educa�����ieecologicӑ —  – vizionarea unor materiale ȋn ppt cu informaṭii despre Marea Neagra

c-  – concurs�� de cunoṣtiinṭe generale despre Marea Neagra intitulat ���Fii pe faza!”.

– dezbatere despre  aspecte precum poluarea Mării Negre, biodiversitatea marina, etc

29.10.2014 Prof. ṢemiNisa

Prof. MuscăAncuṭa

 

Clasa IX
Halloween-frighteningmasks -expoziṭie de măṣti ṣi dovleci

– parada costumelor

30.10.2014 Prof. MuscăAncu�����a

Prof. DobreCrina

Clasa IX
„The Ultimate Halloween” -confecṭionare de mӑṣtipetema 31.10.2014 Prof. MoṣoiuMihaela Clasa a IX A
„Oraṣul-produs viu al m��inii ṣiminṭii umane”-Ziuainternaṭionalӑ a zonelor urbane

 

-vizionarea unui material ppt cu taxonomia aṣezărilor pe Terra ṣi intensul proces de urbanizare-cauze ṣi efecte

-vizionarea unor imagini cu marile metropole ale Terrei

07.11.2014 Prof. MuscăAncuṭa

 

Prof. documentarist

Ana Stefanopol

Elevii din ciclulgimnazialṣiliceal
„Ziua mondialӑ a salutului�����-21.11.2014 -chestionare 18.11.2014 Prof. VoiculescuMirela

Prof. Filimonescu Maria

Clasele XI A, XII A
�����Apel de urgen���ӑ 112” -discuṭiipetemacomportamentuluiînsituaṭiide urgenṭa 20.11.2014 Prof. Vӑtavu Carmen

Prof. CosmaEleonora

Clasele IX-XII
„Cristalele ��n via���anoastra”-anul 2014-anul cristalografiei -prezentӑripptpetemacristalelor

-asociereacirstalelorcuzodiile(sesiune de referate)

-discuṭii

-dezbateri

20.11.2014 Prof. MuscăAncu���a

Prof. Ṣtefanopol Ana

Clasa IX A
„Voltaire în literatura francezӑ” -referatecuprivire la viata si operaautorului ;

-prezentareppt ;

-chestinare ;

21.11.2014 Prof. Babu�������Ionela Clasa XI A
„Lasaṭi copii sӑvinӑ la mine”-activitate cu caracter religios -discuṭiiliberepetemaiubiriiaproapelui 24.11.2014 Prof. Vӑtavu Carmen

Prof. CosmaEleonora

Mӑnӑstirea SF. Casian

Pr. Iustin

Clasele IX-XII
���Ia atitudine”-ZiuaInternaṭionala pentru elimnareaviolenṭei asupra femeii -dezbaterepetemaviolenṭei ;

-teatru forum

25.11.2014 Prof. SimionMӑrioara Clasele IX-XII
Sec���iunea„Autoportret”-ProiectNaṭional de creaṭie literara ṣiplasticӑ-Ediṭia VII

 

-concurs de crea���ieplastica 25.11.2014 Prof. SaghinMӑrioara Clasa IX A
„Sunt român ȋn Europa”

1 Decembrie, Ziua Tuturor Rom��nilor

-prezentaripptdespreînsemnӑtateazilei de 1 Dec. încontexteuropean 27.11.2014 Prof. BabuṣIonela Clasa XI A
„Marea Unire”

1 Decembrie

-prezentarea evenimentului istoric;

-caântece patriotice, poezii

-discuṭie facilitata

28.11.2014 Prof. HaliciMirela

Prof. BirladeanuIoana

Elevi din ciclulliceal
„Imipasӑ, mӑ implic”-ZiuaMondialӑ anti sida -prezentari ppt

-dezbatere pe tema “Ajutorul ṣi sprijinul oferit de cei ce ne înconjora”

02.12.2014 Prof. SimionMӑrioara Elevi din ciclulliceal
�� STOP SIDA- De tine depinde ! « ZIUA  MONDIALĂ  ANTI-SIDA

 

-vizionareaunui filmdesprecauzeleinfectăriicuvirusul HIV

-joc de rol

– distribuirea de materiale informative

03.12.2014 Prof. ṢemiNisa,

Prof. HaliciMirela

 

 

XII-a  B
Elemente de originalitatelingvisticӑ la MariiClasiciRomâni  -prezentariippt

-proverbele, zicaӑtorile, zicerile

8.12.2014 Prof.Fronescu Ramona Clasele X, XI

 

„Spune nu discriminӑrii��� -prezentareaunuiistoricdespreminorit��ṭilenaṭionale;

-joc de rol

09.12.2014 Prof. SimionMӑrioara Elevii din ciclulliceal
Stat ṣi ideologii -joc de rol;

-discuṭieîngrup mare

9.12.2014 Prof.HaliciMirela Clasele XI, XII
LeopldinaBalanuta-pilon al teatrului ṣi filmului românesc -vizionareunorinterpretӑriartisticeinspirate din operelescriitorilorromâni;

-prezentareaunorfragmente din critica de teatruṣi film desprebijuteriile interpretative ale actriṭei;

-expoziṭie de fotografii care surprindactivitateaprofesional��

 

10.12.2014 Prof. Ṣtefanopol Paul Clasa IX A, ��XII B
„Reactoarele nucleare-posibile hazarde antropice”– 14.12-Ziua internaṭionala a protestelor ȋmpotriva reactoarelor nucleare -vizionarea  unui film despre explozia de la Cernobâl, luând aminte la ce efecte poate cauza o astfel de explozie asupra mediului ṣi vie���ii umane. ���discuṭiiṣidezbteri pro ���i contra reactoarelor nucleare. 12.12.2014 Prof. MuscăAncuţa

Prof. Neacṣu Anda

 

Elevii din ciclul liceal ṣigimnzial
„Campionat de ṣah” -desf��ṣurareaactivitӑṭii în sistem piramida 15.12.2014 Prof. LivadariuMihaela Clasa XIIB
„Betleemul romanesc” -concert de colinde, cântece de stea, pluguṣor 12.12.2014 Prof. BârladeanuIoana

Prof. T��taru Nicolai

XII B
„Meseria e braṭara de aur” -prezentӑrippt despre sudurӑ 12.01.2015 Prof. VoiculescuMirela

Prof. Anghel Daniela

Clasele X A, XII A
„Mihai Eminescu-spiritul omniscient” -prezentare de eseu: „actualitatea gândirii eminesciene”

-recitare de versuri la alegere;

-audiṭie de texte eminesciene în interpretarea unor actori consacraṭi

-expoziṭie de carte

14.01.2015 Prof. Ṣtefanopol Paul

Prof. Fronescu Ramona

Clasele IX A, XII A, B
Unirea Principatelor Române -prezentarea evenimentului istoric;

-alegereforṭata

23.01.2015 Prof.HaliciMirela Toate liceale
���Cu drepturi, obligaṭii�������-Educaṭie pentru cetӑṭeniedemocraticӑ – dezbateri privind drepturile ṣiobliga���iileeleviilor la ṣcoalăṣiȋn societate

-prezentarea unor materiale tematice

lunar Prof. Diriginṭi CṢE Toate clasele
„Sӑ decidem ��mpreuna�����-Avocatul elevului -exemple de bune practici

-activitӑṭi de voluntariat

-dezbateri

lunar C.P.P.E.Musc��Ancuṭa C���E Toate clasele


Liceul Tehnologic "Gh. Duca"

Telefon:

  • 0341 405 806 - secretariat
  • 0241 558 754 - contabilitate

Fax: 0241 549 322

E-mail: [email protected]

Adresa cod SIRUES: 99556

Scoala Generala "Marin Sorescu"

Telefon:

  • 0241 581 906 - secretariat
  • 0341 439 638 - coordonator structura

Fax: 0341 439 638

E-mail: [email protected]